Modernizacja toru kolejowego nr 24 na terenie Elektrociepłowni Siekierki

Zamawiający: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

Przedmiot umowy obejmuje:

  1. weryfikację i aktualizację projektu wykonawczego modernizacji toru z 2011 r. (z wyłączeniem odcinka toru długości 84 m modernizowanego przez podmiot trzeci w ramach modernizacji kotła K1);
  2. budowę nowego toru S49 z zastosowaniem szyn klasycznych typu 49E1 – 30m, podkładów strunobetonowych PS83 i przytwierdzenia typu SB, podkładów dębowych typu IIB  i odpowiednio przytwierdzenia typu „K”, podsypki tłuczniowej i warstwy ochronnej. Budowa toru na konstrukcji żelbetowej w obrębie osadnika żużla oraz przyległego przejazdu w km 0,219. Budowa odwodnienia odpowiednia do konstrukcji toru;
  3. kompleksową wymianę i odtworzenie nawierzchni przejazdów drogowych typu CBP na drogach zakładowych przecinających tor;
  4. wykonanie spawów termitowych na połączeniach szyn klasycznych położonych na konstrukcji żelbetowej oraz pod pomostami przejazdowymi; wykonanie styków izolowanych klejono-sprężonych;
  5. odtworzenie znaków i wskaźników w obrębie obiektu
  6. dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy