Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach

Zamawiający: Gmina Ryki.
Urząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
Regon 431020121; NIP 5060072359 w imieniu której działa Burmistrz Ryk z siedzibą:

Termin wykonania zamówienia: Październik 2013 – listopad 2014

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach  przedmiotowego zamówienia wykonano:

 • Utwardzony plac rynkowy na bazie kwadratu z funkcjonalnym rozmieszczeniem elementów wyposażenia. Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej prasowanej w kolorze szarym dla powierzchni parkingowych, dla powierzchni chodników przy parkingach i na narożnikach placu- kostka brukowa betonowa w kolorze piaskowym, dla powierzchni placu rynkowego kompozycja z płyt granitowych w kol. jasno-szarym oraz  z kostki granitowej w kol. ciemno-szarym, dla placu zabaw nawierzchnia poliuretanowa w kol. ceglastym.
 • Wzdłuż ulic otaczających rynek wykonano 73 miejsca parkingowe w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Wokół placu wzdłuż miejsc parkingowych wykonano chodniki z wejściami na plac rynkowy.
 • W części centralnej wybudowano fontannę. Fontanna kaskadowa składa się z dwóch niecek monolitycznych żelbetowych: kwadratowej wyższej wyposażonej w dyszę wodną  o regulowanym strumieniu, podświetlonym lampami i niższej w kształcie litery L połączonych kaskadą wodną.
 • Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne do fontanny i kanalizację deszczowa, przyłącze energetyczne oraz zasilenie kablem latarni i obiektów – zegara oraz fontanny.
 • Dwuczęściowy plac zabaw, rozdzielony ciągiem spacerowym z ławkami i stojakami na rowery. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw mieści się w ramach realizacji zadania.
 • Murki   oporowe  monolityczne  żelbetowe obłożone  płytami   granitowymi w kolorze   ciemno-szarym. Zadaszenie nad wejściem na plac zabaw wykonane w całości jako konstrukcja drewniana, oparte na czterech słupkach, dach  dwuspadowy pokryty gontem drewnianym.
 • Elementami małej architektury: ławki parkowe pojedyncze z obudową drewnianą siedzeniową, podwójne z obudową drewnianą siedzeniową, pojedyncze wokół stanowisk zieleni z obudową drewnianą siedzeniową, siedziska na murkach, kosze śmietnikowe, stojaki rowerowe pięciostanowiskowe, donice betonowe, słup ogłoszeniowy, zegar uliczny dwustronny,  lampy uliczne, słupki uliczne ograniczniki

Bilans  terenu:

 • Powierzchnia opracowania ogółem - 4 415,0 m2
 • Powierzchnia komunikacji samochodowej utwardzona – miejsca parkingowe – 979,5 m2
 • Powierzchnia komunikacji pieszej utwardzona kostką brukową – alejki spacerowe, chodniki – 754,9 m2
 • Powierzchnia komunikacji pieszej utwardzona kostką i płytą granitową – plac rynkowy - 1 623,0 m2
 • Powierzchnia placu zabaw – 260,7 m2
 • Powierzchnia zabudowy obiektami budowlanymi: fontanna, murki oporowe – 98,2 m2
 • Powierzchnia biologicznie czynna – 698,7 m2