Antykorozja

  • Naprawa, konserwacja i renowacja starych powłok malarskich,
  • Ekspertyzy zniszczeń korozyjnych, opracowywanie dokumentacji naprawczej,
  • Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji, przy wykorzystaniu technik:
    • Czyszczenia strumieniowo – ściernego piaskiem lub syntetycznymi materiałami amforycznymi
    • Malowania hydrodynamicznego farbami epoksydowymi i poliuretanowymi