Budownictwo przemysłowe

 • Dachy przemysłowe
  • Pokrycia dachowe z papy
  • Prace dociepleniowe dachów płaskich
  • Dachy z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym
  • Kominy wentylacyjne
  • Obróbki blacharskie
 • Ogrodzenia
  • Ogrodzenia stalowe przęsłowe i z siatki
  • Ogrodzenia stalowe ozdobne z elementami kutymi
  • Ogrodzenia betonowe
 • Roboty wodociągowo-kanalizacyjne
  • Budowa przewodów i kanałów dowolnych średnic z rur PCV, betonowych Wipro, kamionkowych
  • Przeciski pod torami kolejowymi
  • Odwodnienia dróg, torów kolejowych, parkingów, placów, budynków
  • Studzienki kanalizacyjne tradycyjne i komorowe
  • Wpusty uliczne i kanały odwadniające
  • Budowa wodociągów PCV, PE, z rur stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Konstrukcje stalowe
  • Konstrukcje stalowe hal, magazynów, zadaszeń
  • Lekkie obudowy konstrukcji z blach profilowanych lub płyt warstwowych
  • Płyty warstwowe z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym
  • Przemysłowe obiekty magazynowe
  • Infrastruktura towarzysząca