Budownictwo torowe

 • Kompleksowe roboty w zakresie budowy, remontu i stabilizacji podtorza kolejowego
 • Kompleksowe roboty w zakresie budowy, remontu, modernizacji, projektowania, nadzoru i przeglądów bocznic kolejowych
  • Przeglądy techniczne infrastruktury kolejowej
  • Projektowanie bocznic i obiektów towarzyszących
  • Budowa i remonty bocznic oraz obiektów towarzyszących
   • Roboty w torach o prześwicie normalnym, szeroko i wąskotorowym wszystkich  rodzajów i typów
   • Rozjazdy zwyczajne i krzyżowe, pojedyncze i podwójne
   • Przejazdy kolejowe z płyt żelbetowych, CBP, typu Mirosław Ujski, żelbetowe monolityczne i o:
    • Nawierzchni gumowej
    • Tory na ławach i fundamentach żelbetowych
    • Podtorza suwnic i żurawi
 • Konserwacja oraz całoroczne utrzymanie bocznic kolejowych