PL EN

Środowisko naturalne jest dla nas ważne

  • Ciągle modernizujemy swój park maszynowy pod kątem zastosowania jak najnowocześniejszych silników ograniczając emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jeśli pozwala na to technologia, narzędzia budowlane ręczne wymieniamy systematycznie na elektryczne lub akumulatorowe.
  • Odpady budowlane utylizujemy w specjalistycznych ośrodkach, mających niezbędne pozwolenia w tym zakresie.
  • Sanitariaty na budowach spełniają najwyższe standardy jakościowe a firmy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, są certyfikowane pod kątem spełniania wymagań normy ISO 14001.
  • Spółka spełnia w całości wymogi stawiane przez Ustawę o odpadach z roku 2012 oraz z końcem roku 2019 zarejestrowała się jako podmiot w rejestrze BDO. Numer rejestrowy: 000175862.
  • Organizacja posiada ważny plan gospodarki odpadami zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego.

Działamy w całej Polsce

Klienci z całego kraju zaufali naszej firmie. Zrealizowaliśmy roboty m.in. w Warszawie, Siedlcach, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Częstochowie,
Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Lublinie. Wykonaliśmy różnego rodzaju przebudowy w Małaszewiczach, Narewce, Zawadówce, i w wielu innych.

REALIZACJE
Mapa
PB Meltor
REALIZACJE

Zintegrowany System Zarządzania

2003 r.

Wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001.

2014 r.

Firma pozytywnie przeszła audyt certyfikujący system zarządzania BHP zgodny z PN-N 18001:2004. Połączenie Systemu zarządzania jakością oraz zarządzania BHP w jeden Zintegrowany System Zarządzania.

2015 r.

Certyfikacja systemu zgodnie z nową normą jakościową ISO 9001:2015.

2020 r.

Spółka pomyślnie przeszła audyt certyfikujący zgodność systemu zarządzania BHP zgodnie z nową normą ogólnoeuropejską ISO 45001:2018.