PL EN

Budownictwo torowe

 1. Kompleksowe roboty w zakresie budowy, remontu i stabilizacji podtorza kolejowego
 2. Kompleksowe roboty w zakresie budowy, remontu, modernizacji, projektowania, nadzoru i przeglądów bocznic kolejowych:
  • Przeglądy techniczne infrastruktury kolejowej
  • Projektowanie boc znic i obiektów towarzyszących
  • Budowa i remonty bocznic oraz obiektów towarzyszących
   • Roboty w torach o prześwicie normalnym, szeroko i wąskotorowym wszystkich rodzajów i typów
   • Rozjazdy zwyczajne i krzyżowe, pojedyncze i podwójne
   • Przejazdy kolejowe z płyt żelbetowych
   • Tory na ławach i fundamentach żelbetowych
   • Podtorza zwałowarek, suwnic i żurawi
 3. Konserwacja oraz całoroczne utrzymanie bocznic kolejowych
Zobacz realizacje budownictwa torowego

Budownictwo drogowe

 1. Budowa i remonty dróg, placów i ciągów komunikacyjnych
 2. Drogi, chodniki i parkingi z betonowej kostki brukowej dowolnej kolorystyki, kształtu i wzoru
 3. Ciągi komunikacyjne z kostki kamiennej
 4. Drogi i place betonowe, składowiska
 5. Rampy kolejowe z połączeniem robót kolejowych i drogowych
 6. Drogi i place z płyt betonowych MON, IOMB, trylinki
 7. Oznakowania pionowe i poziome Infrastruktura drogowa typu:
  • Przepusty
  • Rowy odwadniające
  • Drenaże i kanalizacja deszczowa
Zobacz realizacje budownictwa drogowego

Budownictwo przemysłowe

 1. Obiekty budownictwa przemysłowego
  • Place i drogi przemysłowe
  • Rampy kolejowe i drogowe
  • Budynki z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym
  • Przejazdy kolejowe prefabrykowane i monolityczne
  • Podtorza zwałowarek i suwnic
 2. Ogrodzenia
  • Ogrodzenia stalowe przęsłowe i z siatki
  • Ogrodzenia stalowe ozdobne z elementami kutymi
  • Ogrodzenia betonowe
 3. Roboty wodociągowo-kanalizacyjne
  • Budowa przewodów i kanałów dowolnych średnic z rur PCV, betonowych Wipro, kamionkowych
  • Przeciski pod torami kolejowymi
  • Odwodnienia dróg, torów kolejowych, parkingów, placów, budynków
  • Studzienki kanalizacyjne tradycyjne i komorowe
  • Wpusty uliczne i kanały odwadniające
  • Budowa wodociągów PCV, PE, z rur stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 4. Konstrukcje stalowe
  • Konstrukcje stalowe hal, magazynów
  • Lekkie obudowy konstrukcji z blach profilowanych lub płyt warstwowych
  • Płyty warstwowe z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym
  • Przemysłowe obiekty magazynowe
 5. Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji, przy wykorzystaniu technik:
  • Czyszczenia strumieniowo – ściernego piaskiem lub syntetycznymi materiałami amforycznymi
  • Malowania hydrodynamicznego farbami epoksydowymi i poliuretanowymi
Zobacz realizacje budownictwa przemysłowego

Obiekty zagospodarowania publicznego

 • Place, drogi, ciągi komunikacyjne, parkingi
 • Place zabaw, obiekty rekreacji
 • Fontanny
 • Zieleń publiczna
Zobacz realizacje obiektów zagospodarowania publicznegoo

Konstrukcje żelbetowe

 1. Roboty fundamentowe i żelbetowe
 2. Konstrukcje żelbetowe budownictwa przemysłowego
 3. Betonowe studzienki, komory, zbiorniki
 4. Przejazdy kolejowe monolityczne
 5. Infrastruktura towarzysząca
Zobacz realizacje konstrukcji żelbetowych