PL EN

Budownictwo torowe

Naprawy rozjazdów kolejowych i torów
Naprawy rozjazdów kolejowych i torów
PKP Cargo Service 2020
Utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznic PGNIG Termika SA
Utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznic PGNIG Termika SA
PKP Cargo Service 2019
Prace remontowe nawierzchni torowych w BP 22 Małaszewicze, 13 Zawadówka, 15 Narewka
Prace remontowe nawierzchni torowych w BP 22 Małaszewicze, 13 Zawadówka, 15 Narewka
PERN 2019
Modernizacja estakady kolejowej do rozładunku węgla w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
Modernizacja estakady kolejowej do rozładunku węgla w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
PGNIG Termika SA 2018
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji bocznic kolejowych, bieżącej diagnostyki nawierzchni torowej oraz napraw bieżących
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji bocznic kolejowych, bieżącej diagnostyki nawierzchni torowej oraz napraw bieżących
PKP Cargo Service 2017
Remont bocznicy zakładowej i remont przejazdu kolejowego, przebudowa pomieszczenia malarni na śrutownię
Remont bocznicy zakładowej i remont przejazdu kolejowego, przebudowa pomieszczenia malarni na śrutownię
ZNTK 2017
Prace w rejonie bocznic kolejowych
Prace w rejonie bocznic kolejowych
PKP Cargo Service 2015
Modernizacja toru kolejowego nr 24 na terenie EC Siekierki
Modernizacja toru kolejowego nr 24 na terenie EC Siekierki
PGNIG Termika SA 2015
Bieżące utrzymanie i konserwacja boocznic kolejowych EC SIekierki, EC Żerań, C Kawęczyn w Warszawie
Bieżące utrzymanie i konserwacja boocznic kolejowych EC SIekierki, EC Żerań, C Kawęczyn w Warszawie
PKP Cargo Service 2015
Remont torów przy placu węglowym nr 1 w EC Siekierki
Remont torów przy placu węglowym nr 1 w EC Siekierki
PGNIG Termika SA 2015
Remonty bocznic kolejowych w BP 22 Małaszewicze, 9 Wola Rzędzińska i 17 Barycza
Remonty bocznic kolejowych w BP 22 Małaszewicze, 9 Wola Rzędzińska i 17 Barycza
OLPP 2014
Remont przejazdu kolejowego WBK 156 Skład Szeroki Bór
Remont przejazdu kolejowego WBK 156 Skład Szeroki Bór
Spółdzielnia Wielobranżowa Niegocin 2014
Rozbudowa i remont bocznicy kolejowej Zakładów Celulozowo-Papierniczych STORA ENSO w Ostrołęce
Rozbudowa i remont bocznicy kolejowej Zakładów Celulozowo-Papierniczych STORA ENSO w Ostrołęce
Stora Enso Narew 2013
Remont bocznic kolejowych w BP 1 Koluszki i 9 Wola Rzędzińska
Remont bocznic kolejowych w BP 1 Koluszki i 9 Wola Rzędzińska
OLPP 2013
Modernizacja bocznicy kolejoowej DZUP Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu
Modernizacja bocznicy kolejoowej DZUP Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu
DOZAMEL 2013
Modernizacja toru nr 23 bunkra otwartego oraz toru nr 24 w rozładowni węgla w EC Żerań
Modernizacja toru nr 23 bunkra otwartego oraz toru nr 24 w rozładowni węgla w EC Żerań
PGNIG Termika SA 2012
Remonty wojskowych bocznic kolejowych nr 220, 117, 155, 144
Remonty wojskowych bocznic kolejowych nr 220, 117, 155, 144
Jednostka Wojskowa 3090 2005
Remont boocznic kolejowych nr 112 Wesoła, 115 Warszawa i 142 Mrozy
Remont boocznic kolejowych nr 112 Wesoła, 115 Warszawa i 142 Mrozy
Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 2005
Remonty wojskowych bocznic kolejowych nr 103, 112, 113, 122, 146 oraz 140
Remonty wojskowych bocznic kolejowych nr 103, 112, 113, 122, 146 oraz 140
Komenda Komunikacji Wojskowej w Warszawie 1999