EN PL

Industrial Construction

Przebudowa placu przy wiacie biomasy, przebudowa drogi w rejonie sprężarkowni
Przebudowa placu przy wiacie biomasy, przebudowa drogi w rejonie sprężarkowni
PGNIG Termika SA 2018
Prace budowlane w zakładzie EC Żerań
Prace budowlane w zakładzie EC Żerań
PGNIG Termika SA 2018
Modernizacja estakady kolejowej do rozładunku węgla w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
Modernizacja estakady kolejowej do rozładunku węgla w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
PGNIG Termika SA 2018
Remont bocznicy zakładowej i remont przejazdu kolejowego, przebudowa pomieszczenia malarni na śrutownię
Remont bocznicy zakładowej i remont przejazdu kolejowego, przebudowa pomieszczenia malarni na śrutownię
ZNTK 2017
Roboty konstrukcyjne przy przebudowie drogi przy SPW na terenie EC Siekierki w Warszawie
Roboty konstrukcyjne przy przebudowie drogi przy SPW na terenie EC Siekierki w Warszawie
PGNIG Termika SA 2016
Przebudowa dróg zakładowych na terenie EC Siekierki
Przebudowa dróg zakładowych na terenie EC Siekierki
PGNIG Termika SA 2015
Modernizacja układu zmywania popiołu w EC Żerań
Modernizacja układu zmywania popiołu w EC Żerań
PGNIG Termika SA 2012
Zabezpieczenie antykorozyjne oraz przemieszczenie elementów mostowych
Zabezpieczenie antykorozyjne oraz przemieszczenie elementów mostowych
PKP PLK 2006
Antykorozyjne zabezpieczenie elementów estakady kolejowej SEK-500
Antykorozyjne zabezpieczenie elementów estakady kolejowej SEK-500
PKP PLK 2006
Zabezpieczenie antykorozyjne, prace budowlano-adaptacyjne, przemieszczenie stalowej estakady kol. SEK-500
Zabezpieczenie antykorozyjne, prace budowlano-adaptacyjne, przemieszczenie stalowej estakady kol. SEK-500
PKP PLK 2004
Budowa drogi przy instalacji przeróbki popiołów w EC Żerań w Warszawie
Budowa drogi przy instalacji przeróbki popiołów w EC Żerań w Warszawie
Elektrociepłownie Warszawskie 2004
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowej estakady
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowej estakady
PKP PLK 2003